PCI MEMBRANES

Moduł Membranowy A5

Moduł A5 można stosować w wielu rozwiązaniach przetwórstwa przemysłowego - do ekonomicznego zagęszczania i klarowania cieczy oraz ścieków procesowych, szczególnie cieczy zawierających zawiesinę.
Moduł A5 składa się z wymienialnego wkładu, tworzonego przez 69 rurek membranowych o średnicy 6mm, umieszczonych w obudowie ze stali nierdzewnej lub tworzywa.


Moduły wykorzystują specjalnie przez nas opracowane membrany ultrafiltracyjne z PVDF (polifluorku winylidenu), nadające się do różnorodnych warunków pracy. Dostępne są trzy wartości granicznej rozdzielczości membran: 200K Daltonów, 100K Daltonów i 20K Daltonów, aczkolwiek wydajność rzeczywista zależy od warunków eksploatacyjnych.


Moduł jest standardowo dostępny w długościach 1,83 m, 3,05 m lub 3,66 m, zapewniając powierzchnię membranową wielkości odpowiednio 2,34 m2, 3,97 m2 lub 4,76 m2.
Kompaktowa konstrukcja zapewnia dużą wytrzymałość – moduł może pracować przy ciśnieniu roboczym 10 bar, w temperaturze do 60°C.


Unikatowe rozwiązanie wymiennego wkładu membranowego, który można wymienić na miejscu, umożliwia szybką, łatwą i skuteczną wymianę membran. Integralność układu jest zapewniana przez możliwość próbkowania permeatu z poszczególnych modułów - w przepływie.


Zastosowanie:
• Klarowanie soków owocowych
• Zagęszczanie / oddzielanie biomasy
• Zagęszczanie / oddzielanie ścieków komunalnych/ przemysłowych
 

Moduł membranowy A5


Witamy na stronie PCI Membranes
Jesteśmy częścią koncernu Filtration Group., działu Flow Control
Więcej informacji na https://www.filtrationgroup.com