PCI MEMBRANES

Moduł Membranowy A19 / A37


Moduł A19 / A37 można stosować w wielu rozwiązaniach przetwórstwa przemysłowego - do ekonomicznego zagęszczania i klarowania cieczy oraz ścieków procesowych, szczególnie cieczy zawierających zawiesinę.
Moduł A19 / A37 składa się z wymienialnego wkładu membranpwego, tworzonego przez 19 lub 37 membran o średnicy 12,5 mm, umieszczonych w obudowie ze stali nierdzewnej. Ze względu na fakt, że membrany tego modułu mają większą średnicę niż w module A5, jest on w stanie przetwarzać ciecze o wyższym stężeniu zawiesiny.
W modułach A19/A37 wykorzystywane są specjalnie przez nas opracowane membrany ultrafiltracyjne z PVDF(polifluorku winylidenu), nadające się do różnorodnych warunków pracy. Dostępne są dwa rodzaje wartości granicznej rozdzielczości membran: 200k Daltonów i 100k Daltonów, aczkolwiek wydajność rzeczywista zależy od warunków eksploatacyjnych.
Moduł pracuje przy maksymalnym ciśnieniu wlotowym wynoszącym 7 bar, w temperaturze do 60°C.
Unikatowe rozwiązanie wymiennego wkładu membranowego, który można wymienić na miejscu, umożliwia szybką, łatwą i skuteczną wymianę membran. Integralność układu jest zapewniana przez możliwość próbkowania permeatu z poszczególnych modułów - w przepływie.

Zastosowanie:

Moduł A19

Moduł A37


Witamy na stronie PCI Membranes
Jesteśmy częścią koncernu Filtration Group., działu Flow Control
Więcej informacji na https://www.filtrationgroup.com