PCI MEMBRANES

Moduły testowe

PCI Membranes produkuje urządzenia ułatwiające testowanie i porównywanie membran tubularnych. Moduły testowe należy montować w instalacjach pilotażowych, z odpowiednimi pompami i sterowaniem. Instalacje pilotażowe są przeznaczone do pracy na skalę pilotażową, ale można je dostosować do potrzeb produkcji na małą skalę. Próby mogą być przeprowadzane w laboratoriach PCI albo na miejscu u klienta – z pomocą lub bez.

MIC-RO 240

MIC-RO 240 służy do ekonomicznej, krótkoterminowej oceny rozdzielania i zagęszczania przy użyciu membran, na skalę laboratoryjną.
To niewielkie urządzenie rurowe ze stali nierdzewnej, o długości 30 cm, które może pomieścić dwie rurki membranowe o średnicy 12,7 mm. Moduł może pracować pod ciśnieniem do 55 bar w temperaturze 70°C, z pełnym asortymentem membran dla modułu B1, umożliwiając testowanie procesu odwróconej osmozy, nanofiltracji i ultrafiltracji – na tym samym module. Powierzchnia membranowa wynosi 0,024 m2. Membrany są dostępne w pakietach po 6 rurek dla każdego typu membrany.
 

Tester rurowy

Tester rurowy również służy do oceny procesu ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy na skalę laboratoryjną. Jest szczególnie przydatny do bezpośrednich porównań różnych typów membran. Umożliwia bardzo szybki wybór najlepszej membrany dla danego rozwiązania.
Składa się z 6 perforowanych rurek ze stali nierdzewnej, o średnicy wewnętrznej 12,7mm, umieszczonych w kolektorach końcowych instalacji, na tacce podzielonej na 6 kanałów tak, że permeat z każdej z sześciu rurek zbiera się osobno. Długość standardowa wynosi 1,2 metra, aczkolwiek dostępne są również inne długości. Powierzchnia membranowa z 6 rurkami wynosi 0,3m2. Tester może pracować pod ciśnieniem 64 bar i w temperaturze 80°C, z pełnym asortymentem membran produkcji PCI Membranes dla modułu B1.
 

Mini tester A5

Mini tester A5 służy do oceny procesu ultrafiltracji membranowej na skalę laboratoryjną w przypadku umiarkowanej zawartości zawiesiny w cieczach. Składa się z 5 rurek membranowych o średnicy 6mm, umieszczonych w plastikowej rurze z otworami o nominalnej wielkości 1", długości ogółem 1,2 metra i powierzchni membranowej 0,1m2.
Ten moduł testowy może pracować pod ciśnieniem 10 bar w temperaturze 50°C, ze standardowym asortymentem membran rurowych dla modułu A5.
 


Witamy na stronie PCI Membranes
Jesteśmy częścią koncernu Filtration Group., działu Flow Control
Więcej informacji na https://www.filtrationgroup.com